Tr  |  En  |  De  |  Fr
Risk Analizi

 

Sektörümüzün, teknik kârlılık konusunda sıkıntılı olduğu bilinmektedir. Bir yandan yoğun “fiyat” rekabeti, bir yandan kârlılık baskısı, risk kabullerinde seçici olmayı gerektirmektedir. Bu çerçevede sigortacılar ve reasürörler risk kabulü öncesinde, teminat verecekleri “şey” in bir fotoğrafını görmek istiyorlar. Bu fotoğrafa biz RİSK ANALİZİ çalışması diyoruz. Bu konuda ALESTA’nın mesleki birikim ile donatılmış, yetkin ekibi, riskin olduğu her alanda müşterilerinin gereksinimlerini karşılamak için özel ve yüksek kaliteli hizmet sunabilmektedir.

Ekibimiz tarafından hazırlanan risk analizi raporları aşağıda belirtilen başlıkları içermektedir.

1- Giriş

 • Risk konusunun faaliyet alanına dair sektörel değerlendirme yapılmaktadır. 

2- Taraf Bilgileri 

 • Sigortalı, Aracı Kurum, Alesta Hakkında kısa tanıtıcı bilgiler içermektedir.

3- Yönetici Özeti

 • Bu bölümde riske ait anahtar bilgiler yer almaktadır.

4- Hasar Geçmişi ve Potansiyel Hasar Yaklaşımları

 • Tesis Bedelleri
 • Hasar Geçmişi
 • Hasar Senaryoları ve PML/EML Hesaplamaları

5- Değerlendirme Tabloları 

 • Tesis Karakteristik Bilgileri
 • Risk Değerlendirme Tabloları (Benzer Tesisler ile Karşılaştırma, Yönetim Programları, Yangın Önleme Tedbirleri, Yapı Özellikleri, Acil Durum Su Kaynağı ve Pompalar, Yangınla Mücadele, Dışsal Etkiler, Doğal Afetler, Bakım Süreçleri “orta altı, orta, orta üstü ve iyi durum” olmak üzere 4 kategoride değerlendirilmekte olup değerlendirmeyi destekleyici açıklamalar bu bölümde yer almaktadır.)

6- Mühendislik Değerlendirmesi

 • Yerleşim Bölgesi
 • Riskte yürütülen genel proses tanımları
 • Bina yapıları ve üretim kıymetlerine ait bilgiler

7- Detaylı Proses Bilgisi

 • Kritik kontrol noktaları (CCP)
 • Darboğazlar
 • Üretim kıymetlerine ait ana ekipmanların etiket ve kapasite bilgileri

8- Bakım Yönetim Sistemlerine Ait Bilgiler

9- Doğal Afet Risk Değerlendirmesi

10- Diğer Risklerin Değerlendirilmesi

11- Riskin Tanıtımına Yarar Sağlayacak Ekler

12- Plan, Proje ve Fotoğraflar