Tr  |  En  |  De  |  Fr
Ekspertiz

 

Alesta Sigorta Ekspertiz Hizmetleri Ltd. Şti., eksperlik hizmetlerinin kurumsal yapıda ve uluslararası normlarla sunulması misyonunu edinerek çalışmaya girişmiş bir “ekspertiz organizasyonu”dur. Aynı zamanda, dünyanın en büyük kurumsal ekspertizkuruluşu olan Crawford   & Company‘nin Türkiye temsilcisidir. Alesta'nın hizmet verdiği alan, sadece Türkiye ile sınırlı olmayıp, yakın ülkeler başta olmak üzere, tüm dünyadır.

Sunduğu hizmetleri uluslararası normlara ve kapsama kavuşturan ALESTA’da, her tür ve boyutta hasar için meslek disiplinlerinde uzmanlaşmış kadrolu sigorta eksperleri, değişik iş kollarından profesyonel uzmanlar, asistanlar ve araştırmacılar yer almaktadır. Bu sürekli ekibe ek olarak, Crawford ile Gözetim & Sörvey ekibi de, Alesta’nın ekspertiz hizmetleri kadrosunu güçlendirmekte ve bütünlemektedir.

Bu çerçevede istenildiği zamanda ve hızda, istenilen yerde, yeterli sayıda uzmandan oluşan bir ekibi hizmete hazır edebilmek, özellikle Türkiye için Alesta'ya özgü bir niteliktir.

Hasarın boyutundan bağımsız, niteliğine bağlı olarak oluşturulan ekip, uzmanlık alanlarının uygun karışımı ile oluşturulan ekspertiz ekipleri, hasarın incelenmesine başlanan ilk andan çalışmanın sonuçlandırıldığı ana kadar karşılaşılan tüm sorunları taraflar ile ortaklaşa çözerek, tüm boyutları ile ele alır, inceler ve değerlendirir.

Bu çalışmalarda, sistemli ve birbirleriyle bağlantılı, yazılı prosedürlerle de desteklenmiş olmasına rağmen, sadece kişisel bilgi ve becerilerin yeterli olmayacağını da göz önünde tutarak, sektör tecrübeli yöneticilerin de süreçte rol alması ve yönetmesi, bir ALESTA geleneğidir.

İhbarın alınmasından, çalışmanın ihtiyaç duyulan tüm analizlerini ve araştırmalarını da kapsayacak şekilde sonuçlandırılması aşamasına kadar olan sürecin tamamı,  ALESTA’da kesin süreleri ve şekilleri belirlenmiş yazılı prosedürlere göre katılımcı, paylaşımcı ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

ALESTA’nın sunduğu hizmetlerin bir diğer özelliği, bu işlem kalitesinin sadece çalışmanın yapılmasını isteyen tarafa değil, bu süreç ile yakından ilgilenen sigortacı, reasürör, sigortalı, broker, aracı vb tarafların tümüne yansıtılması ve çalışma bittiğinde ortak beklentinin karşılanabilmesidir.

Böylece bu organizasyon müşteri istemlerinin ötesine geçmiştir. Sunulan çalışma konusunun tipi, kapsamı ve boyutu her ne olursa olsun, hizmet standardizasyonu ve tek tip raporlama kriterleri bakımından tam bir öncü ve örnek olmaktadır.

ALESTA, bu birikimi ile Türkiye’de ruhsat sahibi olan hemen hemen tüm sigortacılar ile çalışmakta ve global ağı sayesinde de reasürans şirketlerine Türkiye ve ilgili ülkelerde hizmet vermektedir.